HAKOM: Od 1. svibnja uređaje možete otključati tokom trajanja ugovora!

Google Nexus 6

HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti donijela je temeljite izmjene dva pravilnika koja se tiču korisnika mobilnih mreža, točnije Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te Pravilnik o prenosivosti broja. Izmjene će biti na snazi od 1. svibnja 2015. godine, a najvažnije izmjene su iduće:

1. Jasnije i transparentnije cijene prilikom potpisa ugovora

Potaknut čestim prigovorima korisnika na cijene usluga i nedovoljnom informiranošću prilikom potpisa ugovora, HAKOM je propisao kako će operateri na zahtjevu kojeg korisnik potpisuje morati navesi osnovnu cijenu i sve naknade koje se podmiruju na mjesečnoj razini kako bi korisnik odmah imao predodžbu stvarnog mjesečnog troška usluge. To je dosada bilo skriveno u cjenicima i uvjetima korištenja koje korisnici rijetko čitaju, te će se na ovaj način spriječiti slučajevi kad korisnici smatraju da nisu dobili sve informacije o stvarnoj cijeni usluge.

 

2 . Prepaid bon će vrijediti najmanje 3 mjeseca od nadoplate bez obzira na njegovu vrijednost

Novina kod korisnika postpaid usluga je da će i bonovi najmanje vrijednosti produžavati vrijednost vašeg računa najmanje 3 mjeseca što dosad nije bio slučaj i bio je čest uzrok nezadovoljstva korisnika. Prije je ova regula bila prepuštena samom operater i mogao produžavati vrijednost računa koliko su htjeli. Svakako korak naprijed!

 

3. Otključavanje uređaja kupljenih potpisom ugovorne obveze u bilo koje vrijeme trajanja ugovora!

Obzirom da je regulativa prijenosa broja 3 dana, a otključavanja uređaja nakon isteka ugovora 15 dana, donešena je izmjena u Pravilniku koja kaže da korisnik koji ima potpisanu ugovornu obvezu može u bilo kojem trenutku zatražiti otključavanje uređaja kupljenog u istoj. Dakle, nema više situacija kad ste prebacili tvrtku kod drugog operatera i svi čekate 15 dana na otključavanje starih uređaja.

 

4. Dulje razdoblje za isprobavanje usluga

Novina je i da se probno razdoblje uporabe usluga u mrežama pokretnih komunikacija produžava s 2 na 5 dana i vrijedit će i za javne govorne usluge u tim mrežama (a ne samo za usluge pristupu internetu).

Izmjenama pravilnika, jasnije su propisana prava korisnika koji mjenjaju mrežu, te su navedene naknade za kašnjenje prijenosa broj. Izmjene stupaju na snagu 1. svibnja 2015. godine, a izmjena o jasnoći cijene 6 mjeseci od stupanja na snagu kako bi operateri stigli uskladiti svoje sustave.

Donešeni pravilnici su dostupni na linku.